رسانه‌ها  

 

اين كشور پيشرفت‌هاي بسياري را در زمينه‌ي رسانه داشته است. تلويزيون، راديو، سينما، روزنامه، مجله و وبسايت‌هاي اينترنتي ابزارهاي برقراري ارتباط در جمهوري آذربايجان هستند.


شبكه‌هاي تلويزيوني
در جمهوري آذربايجان هفت شبكه تلويزيوني سراسري وجود دارد. هم‌چنين تعدادي شبكه استاني نيز در اين كشور به فعاليت مشغولند. شبكه‌هاي آذتي‌وي ، شبكه ورزشي ايدمان و شبكه‌ي اجتماعي آي تي‌وي شبكه‌هاي رسمي دولتي بوده و بقيه شبكه‌ها متعلق به بخش خصوصي هستند. با اين حال به نظر بسياري از ناظران، شبكه‌هاي تلويزيوني خصوصي و بسياري از رسانه‌هاي مهم آذري به دولت وابسته بوده و برخي از دولت‌مردان در آن نفوذ دارند. رييس شبكه اجتماعي توسط شوراي راديو تلويزيون اجتماعي انتخاب مي‌شود. اعضاي اين شورا نيز توسط مجلس و از ميان شخصيت‌هاي برجسته علمي و فرهنگي انتخاب مي‌شوند.
تلويزيون آينس توسط برادران چنگيز مصطفي‌يف خبرنگار كشته شده در جبهه‌هاي جنگ قره‌باغ و در ابتداي استقلال آذربايجان تاسيس شده است. اين شبكه تاكنون چند بار به بهانه اتمام مهلت فعاليت تعطيل شده است. با اين حال گفته مي‌شود كه پخش برنامه‌هاي مغاير با منافع دولت، علت اصلي تعطيلي‌هاي مكرر اين شبكه بوده است.
توليد مجموعه‌هاي تلويزيوني و فيلم در شبكه‌هاي تلويزيوني جمهوري آذربايجان بسيار كم است و اكثراً توليدات كشورهاي خارجي از جمله آمريكا، برزيل، تركيه و روسيه مورد استفاده قرار مي‌گيرد. البته برنامه‌هاي شو، نماهنگ و يا كنسرت بومي به ميزان بسيار زيادي در شبكه‌هاي تلويزيوني اين كشور پخش مي‌شود.


خبرگزاري‌ها
برخي از مهم‌ترين خبرگزاري‌هاي جمهوري آذربايجان عبارتند از:
• خبرگزاري آذرتاج: ارگان رسمي جمهوري آذربايجان و قديمي‌ترين خبرگزاري اين كشور است.
• خبرگزاري توران: خبرگزاري با گرايش‌هاي انتقادي نسبت به حاكميت است.
• خبرگزاري آپا: هر چند اين خبرگزاري مستقل، جزو خبرگزاري‌هاي تازه تاسيس در جمهوري آذربايجان است، اما به سرعت خود را ميان رسانه‌هاي اين كشور مطرح كرده است.
• خبرگزاري ترند: از ديگر خبرگزاري‌هاي جمهوري آذربايجان است كه به لحاظ ميزان مخاطبين در جايگاه خوبي قرار دارد و روز به روز بر محبوبيت آن افزوده مي‌شود. در حال حاضر تنها خبرگزاري داراي بخش فارسي در اين كشور است. توجه به اخبار و تحولات اقتصادي در خبرگزاري ترند بيشتر از ساير خبرگزاري‌ها است.
• خبرگزاري نووستي آذربايجان: اين خبرگزاري توسط خبرگزاري ريانووستي روسيه در آذربايجان آغاز بكار كرده و طبيعي است كه فعاليت اين نهاد از ديدگاه منافع روسيه پيگيري مي‌شود. با اين حال اين خبرگزاري حرفه‌اي هنوز، مانند خبرگزاري‌هاي توران، ترند و آپا مطرح نيست.
• خبرگزاري سس‌: اين خبرگزاري ارگان حزب حاكم «يني» آذربايجان است.

رسانه هاي مكتوب جمهوري آذربايجان را به سه دسته كلي مي‌توان تقسيم كرد:


روزنامه‌هاي رسمي دولتي
اين دسته از روزنامه‌ها ارگان رسمي بخشي از حاكميت و يا حزب حاكم هستند. شمارگان آنها به طور متوسط پنج هزار نسخه است و اغلب از سوي نهادها و مراكز دولتي به صورت آبونه دريافت مي‌شوند. برخي از اين روزنامه‌ها عبارتند از:
• روزنامه خلق: ارگان رسمي نهاد رياست‌جمهوري.
• روزنامه آذربايجان: ارگان رسمي مجلس ملي جمهوري آذربايجان.
• روزنامه رسپوبليكا: ارگان رسمي هيات وزيران.
• روزنامه‌هاي يني آذربايجان و سس: ارگان رسمي حزب حاكم «يني» آذربايجان.


روزنامه‌هاي غيررسمي (بي‌طرف و طرفدار دولت)
اين روزنامه‌ها وابستگي رسمي و حقوقي به دولت ندارند اما ممكن است به طور غيرمستقيم از حمايت مالي و معنوي جناح حاكم بهره‌مند شوند. برخي از اين روزنامه‌ها عبارتند از:
• شرق
• 525
• اولايلار
• اكسپرس
• اوچ نقطه
• هفته‌ايچي
• اخو
• كاسپي
• آينه
• زركالو

زركالو در واقع نسخه روسي روزنامه آينه است كه گرايش غرب‌گرا دارد. اين روزنامه نسبت به حكومت خط‌مشي غيرانتقادي دارد.


روزنامه‌هاي وابسته به احزاب مخالف حاكميت
اين روزنامه‌ها معمولاً از سوي افراد و احزاب مخالف دولت يا سازمان‌هاي غيردولتي غربي به ويژه سوروس تامين مالي مي‌شوند. برخي از اين روزنامه‌ها عبارتند از :
• روزنامه يني مساوات: ارگان رسمي حزب يني مساوات داراي گرايش ملي‌گرا و غرب‌گرا.
• روزنامه آزادليق: ارگان رسمي حزب جبهه خلق داراي گرايش غرب‌گرا.
• روزنامه باكو خبر: منتقد دولت.
• روزنامه ژئوپوليتيكا: ارگان رسمي حزب عدالت.
• روزنامه يني استقلال: ارگان رسمي حزب سوسيال دموكرات.
• روزنامه نبض: ارگان رسمي حزب اسلامي.
• روزنامه روسي زبان نوويه ورميا: داراي گرايش شرق‌گرا و مستقل.

 

  Print    

 

 Back