زيرساخت‌هاي تجاري - آذربايجان - 2009  


در اين فصل زيرساخت‌ها و ظرفيت‌هاي موجود در كشور براي صادرات محصولات و راهكارهاي بازاريابي ايران براي حضور در اين كشور بررسي مي‌شود. بررسي وضعيت خطوط جاده‌اي، دريايي، هوايي و ريلي، روابط و مبادلات بانكي، نقاط قوت و ضعف و فرصت‌ها و تهديدهاي پيش رو در بازار و پيشنهادها و راهكارهاي اجرايي براي بازاريابي در اين كشور، مهم‌ترين موارد بررسي هستند.

حمل و نقل
روابط بانكي
تحليل راهبردي
شبكه‌هاي توزيع
راهكارهاي توسعه بازار

 

 

 

  Print    

 

 Back