آرشيو


قیمت انواع لامپ در مراکز خرده فروشی و سوپر مارکتهای شهر باکو بطور تقریبی 2 (آذر ماه 1392 )

قیمت انواع صابون در مراکز خرده فروشی و سوپر مارکتهای شهر باکو بطور تقریبی 2 (آذر ماه 1392 )

قیمت انواع خشکبار در مراکز خرده فروشی و سوپر مارکتهای شهر باکو بطور تقریبی 2 (آبان ماه 1392 )

قیمت انواع خشکبار در مراکز خرده فروشی و سوپر مارکتهای شهر باکو بطور تقریبی (آبان ماه 1392 )

قیمت انواع پودر شوینده در مراکز خرده فروشی و سوپر مارکتهای شهر باکو بطور تقریبی (آبان ماه 1392 )

قیمت انواع نان در مراکز خرده فروشی و سوپر مارکتهای شهر باکو بطور تقریبی (آبان ماه 1392 )

قیمت انواع شیرینی و شکلات در مراکز خرده فروشی و سوپر مارکتهای شهر باکو بطور تقریبی (آبان ماه 1392 )

قیمت نوشابه گازدار در مراکز خرده فروشی و سوپر مارکتهای شهر باکو بطور تقریبی (آبان ماه 1392 )

قیمت آبمیوه در مراکز خرده فروشی و سوپر مارکتهای شهر باکو بطور تقریبی (آبان ماه 1392 )

قیمت تخم مرغ در مراکز خرده فروشی و سوپر مارکتهای شهر باکو بطور تقریبی (آبان ماه 1392 )

قیمت سبزیجات در مراکز خرده فروشی و سوپر مارکتهای شهر باکو بطور تقریبی (آبان ماه 1392 )

قیمت میوه در مراکز خرده فروشی و سوپر مارکتهای شهر باکو بطور تقریبی (آبان ماه 1392 )

قیمت میوه در مراکز خرده فروشی و سوپر مارکتهای شهر باکو بطور تقریبی (آبان ماه 1392 )

قیمت خامه در مراکز خرده فروشی و سوپر مارکتهای شهر باکو بطور تقریبی

قیمت شیر در مراکز خرده فروشی و سوپر مارکتهای شهر باکو بطور تقریبی

قیمت بستنی در مراکز خرده فروشی و سوپر مارکتهای شهر باکو بطور تقریبی

قیمت کنسرو قارچ در مراکز خرده فروشی و سوپر مارکتهای شهر باکو بطور تقریبی

قیمت چای در مراکز خرده فروشی و سوپر مارکتهای شهر باکو بطور تقریبی

قیمت تکه های مرغ در مراکز خرده فروشی و سوپر مارکتهای شهر باکو بطور تقریبی

قیمت مرغ در مراکز خرده فروشی و سوپر مارکتهای شهر باکو بطور تقریبی

قیمت انواع پنیر در مراکز خرده فروشی و سوپر مارکتهای شهر باکو بطور تقریبی

ثبات قیمت در واحدهای مسکونی در شهر باکو

قيمت واحدهاي تجاري در آذربايجان كاهش يافت

قیمت گوشت طی یک ماه 50 درصد افزایش قیمت داشته است