بیوگرافی آقای محسن پاک آیین سفیر فوق العاده و تام الاختیار جمهوری اسلامی ایران  


خلاصه بیوگرافی آقای محسن پاک آیین سفیر فوق العاده و تام الاختیار جمهوری اسلامی ایران در جمهوری آذربایجان

تاريخ تولد: 1333
متاهل و داراي 3 فرزند
لیسانس علوم سیاسی، مسلط به زبان انگليسي

سوابق كاري

1360                          ورود به وزارت امور خارجه
1360- 1364                معاون اداره هفتم سیاسی ( خاور دور )
1364- 1367                معاون اداره امریکا
1367- 1372                سفیر جمهوری اسلامی ایران در زامبیا
1372- 1374                مشاور وزیر در امور افریقا و رئیس گروه مطالعات افریقا
1374- 1378                سفیر جمهوری اسلامی ایران در ازبکستان
1378- 1383                رئیس اداره اول آسیای شرقی
1383- 1386                سفیر جمهوری اسلامی ایران در تایلند
1386- 1389               معاون فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی
1389- 1391              رئیس ستاد افغانستان
مهر 1391                  سفیر جمهوری اسلامی ایران در جمهوری آذربایجان

تاليفات

كتاب سبزهای زامبیا
میانمار و لائوس،
سیاست و حکومت در افریقا،
  سفیران پیامبر اعظم،
دیپلماسی نبوی،
محبت اهل بیت در شمال افریقا،
جهانی که در آن به سر می بریم ( ترجمه کتاب ماهاتیر محمد)،
چهل ماه در سرزمین طلایی( خاطرات سفارت در تایلند )،
چهار سال در سرزمین تیمور ( خاطرات سفارت در ازبکستان )،
پنج سال در سرزمین سبز ( خاطرات سفارت در زامبیا )،
پنجاه سال مناسبات ایران و تایلند، 
کتب و مقالات متعدد دیگر.

 

  Print    

 

 Back