کالاهای عمده وارداتی ایران از جمهوری آذربایجان - به روز شده آبان ماه 1392  

واردات ايران از جمهوري آذربايجان در سال 1389 برابر با 111 ميليون دلار بوده است. اين ميزان واردات در سال 1391 به 45 ميليون دلار كاهش يافته است
بر اساس آمار موجود ، واردات جمهوری اسلامی ایران از جمهوری آذربایجان در طی یک دهه گذشته ثابت نبوده و طی سالهای 1380 تا 1386 روند واردات ایران افزایشی بوده است از سال 1387 روند واردات ایران روند کاهشی داشته است ، بطوریکه ازرش واردات ایران از 322 میلیون دلار در سال 1386 به 45 میلیون دلار در سال 1391 کاهش یافته است

 
 جدول ذیل ارزش واردات ايران از جمهوري آذربايجان طي سال‌هاي 1380-1392 را نشان مي‌دهد.

واردات جمهوری اسلامی ایران از جمهوری آذربایجان
  (ارزش : میلیون دلار)
   

سال

وزن به هزار تن

ارزش به میلیون دلار  روند تغییر ارزش واردات
1380 58 20 روند واردات افزایشی است
1381 97 25 روند واردات افزایشی است
1382 344 96 روند واردات افزایشی است
1383 318 128 روند واردات افزایشی است
1384 400 163 روند واردات افزایشی است
1385 616 281 روند واردات افزایشی است
1386 641 322 روند واردات افزایشی است
1387 420 240 روند واردات کاهشی است
1388 500 171 روند واردات کاهشی است
1389 329 111 روند واردات کاهشی است
1390 - 37 روند واردات کاهشی است
1391 - 45 روند واردات افزایشی است
1392/6 - 11  

 

کالاهای عمده واردات جمهوری اسلامی ایراناز جمهوری آذربایجان
 (ارزش : هزار دلار)

 

براي كسب اطلاعات بيشتر، به لينكهاي زير مراجعه كنيد

 

آمار واردات و صادرات ج. ا.ايران با ج. آذربایجان -چهارماهه اول سال 1391

آمار مبادلات تجاری جمهوری اسلامی ایران با آذربایجان - در سال 1390

آمار واردات ایران از آذربایجان در سال 1389

آمار واردات ایران از آذربایجان در سال 1388

آمار واردات ایران از آذربایجان در سال 1387

آمار واردات ایران از آذربایجان در سال 1386

آمار واردات ایران از آذربایجان در سال 1385

آمار واردات ایران از آذربایجان در سال 1384

آمار واردات ایران از آذربایجان در سال 1383

آمار واردات ایران از آذربایجان در سال 1382

 

 

 

  Print    

 

 Back  

 
کالاهای عمده وارداتی ایران از جمهوری آذربایجان - به روز شده آبان ماه 1392
واردات جمهوری اسلامی ايران از جمهوري آذربايجان