تولید ناخالص داخلی جمهوری آذربایجان  
توليد ناخالص داخلي جمهوري آذربايجان که در سال 2000 میلادی فقط 5 میلیارد دلار بوده در سال 2011 به رقم 63 میلیارد دلار افزایش يافته است. درآمد سرانه‌ جمهوري آذربايجان از 622 دلار در سال‌ 2000 میلادی، به ‌ هفت هزار دلار در سال ‌ 2011 میلادی رسيده ‌است‌.

تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه جمهوری آذربایجان
2000 الی 2012

افزايش درآمد سرانه مردم در اين کشور موجب افزايش سطح مصرف بخش خصوصى شد افزايش سطح مصرف بخش خصوصى از سال 2000 با شتاب بيشترى ادامه يافت این افزايش سطح مصرف خصوصى ، موجب افزايش سطح تقاضا و فروش بيشتر کالاهاى بادوام (نظير اتومبيل ، يخچال، تلويزيون و ...) شد. اين افزايش سريع در سطح تقاضاى کالاهاى بادوام منجر به افزايش قيمت اين قبيل کالاها در شهرهای بزرگ گرديده است.  

طی سال های 2005 تا پایان سال 2010 ، وابستگی تولید ناخالص داخلی به نفت از 42.1 درصد به 45.6 درصد افزایش یافته است که این افزایش با جابه جایی در سهم حاصل از ارزش افزوده دیگر بخش های اقتصادی و مولد این کشور صورت گرفته است.
ارزش افزوده بخش ها ، طی سال های 2005 تا 2010 و به ترتیب بخش کشاورزی، تولید ، ساخت و ساز از 8.6 درصد به 5.4 درصد، 6.5 درصد به 5.4 درصد و از 9.4 درصد به 7.5 درصد کاهش نشان می دهد. طی این پنج سال کاهش در ارزش افزوده بخش های فوق به وسیله افزایش در سهم سه بخش نفت و خدمات اجتماعی و اطلاعات و ارتباطات جبران شده است.

 

 

براي كسب اطلاعات بيشتر، به لينكهاي زير مراجعه كنيد :
 

10- وضعیت شاخص های اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری آذربایجان در طی سالهای 2005 الی 2011  
11 - شاخص های اصلی بخش صنعت
12-شرکت های صنعتی(بر اساس نوع مالکیت اقتصادی)

Dynamics of income
Dynamics of main commodities exports
Fixed assets by economic activity types, at the end of year, at current prices, million manats
Groos value added by sectors
Gross domestic product by CIS countries and Georgia (national currency)
Growth indices of gross domestic product, in percents
Income and expenditure of population, at current prices, million manats1)
Integrated accounts by institutional sectors, current prices, million manats
Inteqrated account, at current prices, million manats
National income aggregates, at current prices, million manats
Output production by economic regions, at current prices, in thsd. manats

Production account allocation by sectors, current prices, million manats
Production and generation of income account, at current prices, million manats

Production of GDP by constant prices, million manats

Production of the GDP by types of economoc activity

Resclass="Smallshahidi5012"t of the world account (external transactions account), at current prices, million manats

Share of intermediate consumption in the output by types of economic activity

Structure of output of goods and services by types of economic activities

Structure of value added by types of economic activity, current prices of the corresponding years

Value added in industry by types of economic activity, at current prices, million manats

  Print    

 

 Back  

 
تولید ناخالص داخلی جمهوری آذربایجان
بخش کشاورزی جمهوري آذربايجان