قوه‌ قضاييه جمهوري آذربايجان  

شوراي ‌عالي قضايي، به عنوان عالي‌ترين نهاد حاكم بر قوه‌ي قضاييه جمهوري آذربايجان، زير نظر مستقيم رييس‌جمهور فعاليت مي‌كند.

دادگاه عالی که اعضای آن در جلسات شورای عالی قضایی برای مدت پنج سال انتخاب می‎‌شود از دیگر ارکان تشکیل دهنده سیستم قضایي این کشور است. دادگاه عالی شامل دو دادگاه عالی حقوقی و جنایی است.

اين كشور سه نوع دادگاه، شامل دادگاه‌هاي نوع اول، دادگاه‌هاي تجديدنظر و دادگاه‌هاي رسيدگي دارد.

دادگاه‌هاي نوع اول دربرگيرنده دادگاه‌هاي شهري قضايي عمومي، دادگاه‌هاي محلي اقتصادي و دادگاه‌هاي اقتصادي مربوط به اختلافات ناشي از تفاهمات بين‌المللي هستند.

اصل 132- دادگاه اقتصادی جمهوری آذربایجان


1- دادگاه اقتصادی جمهوری آذربایجان بلند پایه ترین دادگاه برای حل و فصل دعاوی اقتصادی است. این دادگاه بر فعالیت دادگاههای خاص مربوطه به گونه ای که در قانون مشخص شده نظارت می کند.
2- قضات دادگاه اقتصادی جمهوری آذربایجان توسط مجلس ملی جمهوری آذربایجان و به پیشنهاد رئیس جمهوری آذربایجان منصوب می گردند.
 


 

براي كسب اطلاعات بيشتر، به لينكهاي زير مراجعه كنيدنظام قضایی جمهوری آذربایجان

وزارت دادکستری جمهوری آذربایجان
دیوان عالی کشور
دادگاه قانون اساسی جمهوری آذربایجان
شورای قضایی و حقوقی جمهوری آذربایجان
پایگاه اطلاع رسانی و حقوقی آذربایجان
حقوق بشر جمهوری آذربایجان
وزارت امنیت ملی جمهوری آذربایجان
وزارت دادگستری جمهوری آذربایجان

  Print    

 

 Back  

 
نوع و اركان اصلي حكومت