صنعت بيمه‌ جمهوري آذربايجان  

صنعت بيمه‌ي جمهوري آذربايجان رشد مناسبي داشته و هم‌اكنون شركت‌‌هاي داخلي و خارجي متعددي در اين بخش فعال هستند. نظام بيمه‌اي جمهوري آذربايجان پس از انجام اصلاحات اقتصادي و اجتماعي از موقعيت مناسبتري برخوردار شده است.
يكي از فعال‌ترين بخش‌هاي بازار مالي آذربايجان بازار بيمه است، هر چند اين بازار اولين گام‌هاي توسعه خود را برمي‌دارد. در كشور آذربايجان دو نهاد عمومي مرتبط با امور بيمه شامل اتحاديه بيمه‌گذاران آذربايجان و اتحاديه انجمن‌هاي بيمه آذربايجان وجود دارد. فعاليت‌ اين دو نهاد، به صورت مستقيم در توسعه بازار بيمه و تقويت و استحكام مالي شركت‌ها نقش دارد. تعدادي از شركت‌هاي بين‌المللي نيز به طور مستقيم يا از طريق شركت‌هاي محلي در بازار بيمه محلي مشغول فعاليت هستند. شايان ذكر است كه از سال 1993 ميلادي، كشور آذربايجان به عضويت نظام بين‌المللي بيمه تعهد مالكين اتومبيل و كارت سبز و شركت‌هاي حمل‌ونقل محموله‌هاي دريايي و حمل‌ونقل جاده‌اي بين‌المللي در آمده است.
در بازار بيمه آذربايجان، 35 نوع تسهيلات بيمه‌اي از جمله بيمه اتومبيل، بيمه اموال، بيمه محموله‌هاي دريايي، بيمه تصادفات، بيمه مسووليت اشخاص ثالث، بيمه درمان، بيمه عمر، بيمه مخاطرات مالي و ... ارايه مي‌شود. در طي پنج سال گذشته، چارچوب حقوقي عمليات بازار بيمه با تغييراتي همراه بوده است. در اين فرايند برخي از قوانين صنعت بيمه اين كشور، مانند قوانين مربوط به بيمه اجباري، قوانين تعهد مالكين وسايل نقليه موتوري، قوانين مربوط به بيمه آتش‌سوزي و اموال و غيره با اصلاح شده‌اند. افزايش دوره‌اي حداقل سرمايه شركت‌هاي بيمه نيز با هدف تقويت بازار انجام شده است. در حال حاضر، 29 شركت بيمه‌گذار در جمهوري آذربايجان فعاليت مي‌كنند.


برخي از مهم‌ترين شركت‌هاي فعال در صنعت بيمه‌ي جمهوري آذربايجان
 

 
Baki Sığorta Şirkəti
aiif.az (Azərbaycan beynalxalq sığorta forumu)
Alfa Insurance Sığorta Şirkəti
AON – Azerbaijan(Azeri Insurance & Rensurance Brokers Company" sığorta şirkəti
AON Azəri Sığorta Şirkəti
Ata Sığorta Şirkəti
Atəşgah Sığorta Şirkəti
Qarant Sığorta
Xalq Sığorta Şirkəti
Baki Sığorta
Era Trans Sığorta Şirkəti
Daşınmaz əmlak
Beynəlxalq Sığorta Şirkətia
 


  Print    

 

 Back  

 
نظام بيمه‌اي